Betonin mikrorakennetutkimukset

ohuthieistä
– asiantuntemuksen ja laadun

takeena Finas-akkreditointi (SFS-EN ISO/IEC 17025)

+358 40 520 3498

Betonin pakkas-suolatestaus laattakokeella

Laattakokeen testaus ja raportointi tehdään laboratorioissamme Sotkamossa ja Koskella.

Betonin pakkasenkestävyys on testattava betoninormien by 65 mukaan akkreditoidussa testauslaboratoriossa. Pakkasenkestävyys osoitetaan laattakokeella tai huokosjakotestauksella. Rasitusluokissa XF2 ja XF4 laattakoe on tehtävä pakkas-suolatestauksena.

FCM:llä on ollut kesäkuusta 2017 alkaen FINAS-akkreditointipalvelun myöntämä akkreditointi (T208, SFS-EN ISO/IEC 17025) pakkas-suolatestauksena tehtävälle laattakokeelle. Laattakoe voidaan tehdä koekuutioille, rakennekoekappaleille ja pihakiville standardien CEN TS 12390-9 ja SFS-EN 1339 + AC, Liite D mukaisesti tehtyinä.

Betonikoekappaleille laattakoe tehdään esimerkiksi neljästä eri 150 mm:n koekuutiosta sahattujen 50 mm paksujen viipaleiden sahauspinnoille. Rakennekoekappaleille testaus tehdään 100 mm:n poralieriöistä sahatuille koekappaleille. Betonikoekappaleiden pinnan keskimääräinen rapauma-arvo rasitusluokissa XF2 ja XF4 saa standardin SFS 7022:2019 mukaan olla enintään 250, 350, 500 tai 650 g/m², riippuen betonin suunnittelukäyttöiästä ja rasitusluokasta. Testaus kestää 56 kpl vuorokauden pituista jäädytys-sulatussykliä. Näytteiden ikä on 31 vrk ennen kokeen aloittamista. Koekappaleiden tulee olla laboratoriossa ennen 21 vrk:n ikää.

Pihakiville testaus tehdään standardin SFS-EN 1339 + AC, Liite D mukaisesti kolmesta koekappaleesta. Pihakiville tehtävän laattakokeen pituus on 28 jäädytys-sulatussykliä. Pihakivistä tehtyjen koekappaleiden ikä on testauksen alkaessa 28-35 vrk. Pihakivien keskimääräinen rapauma-arvo saa olla enintään 1000 g/m2 ja yksittäinen tulos enintään 1500 g/m².

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteydenotto

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste